1. Robert Bosch A/S respekterer privatlivets fred
  Beskyttelsen af privatlivets fred ved behandlingen af personlige data samt sikring af alle forretningsdata er vigtig for os, og vi er meget opmærksomme på det i vore forretningsprocesser. Vi behandler personlige data, der gives ved Deres besøg på vores hjemmeside, fortroligt og i overensstemmelse med Persondataloven. Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup er persondataansvarlig for de personlige oplysninger, der behandles.
  Datasikkerhed og informationssikkerhed er en del af virksomhedens politik. Robert Bosch A/S’s hjemmeside kan indeholde links til andre udgiveres hjemmesider, der ikke er omfattet af denne datasikkerhedserklæring.
 2. Formålsbestemmelse
  Bosch Power Tools eller en af Bosch Power Tools bemyndiget servicevirksomhed bruger kun dine personhenførbare data til formål vedrørende teknisk administration af hjemmesider og mobilapplikationer, til kundeadministration, til produktundersøgelser og til dine forespørgsler hos Bosch Power Tools i det omfang, der er nødvendigt i det enkelte tilfælde.
 3. Dataoverførsel til tredjemænd
  Bosch Power Tools har tildelt eksterne serviceleverandører opgaver som f.eks. salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Bosch Power Tools har omhyggeligt udvalgt disse serviceleverandører og overvåger dem regelmæssigt, især håndteringen og sikringen af de data, der er lagret hos dem. Samtlige serviceleverandører er af Bosch Power Tools blevet forpligtet til at bevare tavshed og til at overholde lovens bestemmelser.
 4. Anvendelse af cookies
  4.1 Generelt
  Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer. Ved hjælp af disse filer er det muligt at fastslå, om din dataterminal allerede har kommunikeret med vores sider. Udlæsningen af cookies gør det muligt for os at udforme vores internetsider efter dine behov og gøre det lettere at bruge dem.4.2 Bosch Power Tools cookies
  Bosch Power Tools benytter cookies og aktive komponenter (f.eks. JavaScript) for at kunne følge brugernes præferencer og tilsvarende udforme hjemmesiderne optimalt.

  4.3 Cookies fra tredjeudbydere
  På nogle Bosch Power Tools internetsider er der integreret indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. YouTube, Facebook, Twitter), der også kan benytte cookies og aktive komponenter. Bosch Power Tools har ingen indflydelse på disse udbyderes personhenførbare data.

  4.4 Sletning af cookies
  Via din browser kan du altid slette samtlige cookies. I den forbindelse bedes du indhente oplysninger i din browsers hjælpefunktioner. Ved yderligere hjælp er det muligt, at anvende følgende hjemmeside for at administrere og slette tredjeudbyderes anvendelse af cookies:

  http://www.minecookies.org/cookiehandtering

  Ovenstående hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.

 5. Anvendelse af retargeting-tools
  5.1 For at optimere vores online-marketing anvender vi retargeting-teknologier. Herved skal internetudbuddet gøres mere interessant for dig og tilpasses til dine behov.5.2 Gennem anvendelsen af cookies, hvor din interesse i vores produkter og ydelser lagres, samt ved analyse af din brugeradfærd kan vi betjene dig med personaliserede og interessespecifikke reklamer på de hjemmesider, der drives af vores retargeting-partnere som f.eks. Google AdWords. Dette sker imidlertid anonymiseret, så du ikke kan identificeres via retargeting.

  5.3 Hvis du ikke ønsker, at Bosch Power Tools og vores retargeting-partnere bruger de pågældende retargeting-cookies, skal du gå frem som beskrevet under punkt 4.4.

 6. Anvendelse af conversion tracking
  6.1 For at gøre vores online-udvalg så attraktivt som muligt for vores brugere benytter vi det såkaldte conversion tracking.6.2 Vores conversion tracking-partnere som f.eks. Google AdWords indstiller i denne analysetjeneste en cookie på din computer (“conversion cookie”), såfremt du er kommet til vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking-partner se, at nogen har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. Cookierne kan ikke tilbagespores via vores hjemmeside. De via conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og finde frem til det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag.
  Dette sker imidlertid anonymiseret, så du ikke kan identificeres via conversion tracking.

  6.3 Hvis du ikke ønsker, at Bosch Power Tools og vores conversion tracking-partnere bruger de pågældende conversion-cookies, skal du gå frem som beskrevet under punkt 4.4.

 7. Anvendelse af analyseværktøjer
  7.1 For internetsiderne gennemfører Bosch Power Tools adgangsmålinger med webanalyseværktøjer som f.eks. WebTrends.7.2 Ved vores valg af analyseværktøjer sørger vi for, at disse adgangsdata udelukkende registreres anonymiseret, så der ikke kan etableres forbindelse til en bruger. Dette sker især ved anonymisering af IP-adressen. Til målingen benyttes cookies for at gøre det muligt at analysere brugen af hjemmesiden. Dermed kan Bosch Power Tools især forbedre datakvaliteten. De frembragte informationer om brugen af internetsiderne overføres til den statistikserver (wts.bosch.com), der drives af Bosch Power Tools i Tyskland. Adgangen til disse anonymiserede data er udelukkende forbeholdt berettigede personer.

  7.3 Hvis du ikke ønsker, at de pågældende analyse-cookies skal anvendes, bedes du gå frem som beskrevet under punkt 4.4.

 8. Anvendelse af social plugins
  8.1 Bosch Power Tools bruger såkaldte social plugins fra sociale netværk som f.eks. Facebook, Twitter og Google+ på sine hjemmesider og mobilapplikationer. Der er tale om skærmknapper som f.eks. Facebooks “Synes godt om”-knap.8.2 Med den såkaldte 2-klik-metode beskytter vi dig mod, at dit besøg på vores hjemmesider som standard registreres og analyseres af udbydere af sociale netværk. Når du henter en side fra vores internetoptræden, der indeholder sådanne plugins, er disse i første omgang deaktiveret. Først når du klikker på den tilbudte knap, aktiveres disse plugins. Med denne aktivering opretter du en forbindelse til det pågældende sociale netværk og giver dit samtykke til, at dine data overføres. Når du trykker på den pågældende knap, sendes den pågældende information fra din browser direkte til det pågældende sociale netværk og lagres der. Hvis du vil afslutte overførslen, skal du deaktivere plugin’et igen.

  8.3 Er du logget ind på et socialt netværk, kan det desuden allokere dit besøg til din derværende konto. Hvis du ikke ønsker, at det pågældende sociale netværk linker de data, der er indsamlet under dit besøg, med dine lagrede medlemsdata, skal du logge dig af det pågældende netværk før aktivering af Social Plugin-knappen.

  8.4 Formålet og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og udnyttelse af dataene via det sociale netværk og dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af din privatsfære fremgår af det pågældende sociale netværks bestemmelser om databeskyttelse.

 9. Reklame
  9.1 Konkurrencer. Hvis du deltager i en konkurrence, der er arrangeret af Bosch Power Tools, bruger vi dine data til præmieunderretning og til at reklamere for vores produkter, såfremt du har givet dit samtykke hertil. Informationer om enkelte konkurrencer finder du i de pågældende deltagelsesbetingelser.
 10. Anvendelse af eksterne links
  Bosch Power Tools-internetsider kan indeholde links til internetsider, hvis operatører er tredjemænd − udbydere, der ikke er tilknyttet os. Efter klik på linket har vi ingen indflydelse på indsamlingen, behandlingen og anvendelsen af eventuelle personhenførbare data, der overføres til tredjemanden ved klik på linket (f.eks. IP-adressen eller URL for siden, som linket befinder sig på), da tredjemænds adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Bosch Power Tools påtager sig intet ansvar for tredjemænds behandling af sådanne personhenførbare data.
 11. Sikkerhed
  11.1 Vores medarbejdere og de af Bosch Power Tools bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i den tyske lov om databeskyttelse.11.2 Bosch Power Tools træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til den tyske lov om databeskyttelse for at beskytte dine data, der administreres af os, mod manipulation, tab, ødelæggelse eller uberettigede personers adgang eller uberettiget offentliggørelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.
 12. Oplysning og berigtigelse
  Brugerne har til enhver tid ret til at kræve oplysning om de personhenførbare data, der er lagret om dem. Endvidere kan brugerne til enhver tid kræve, at deres data korrigeres.
 13. Tilbagekaldelse og sletning
  13.1 Derudover kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personhenførbare data i fremtiden.13.2 Sletning af de personhenførbare data sker, hvis du tilbagekalder samtykket til lagring, hvis kendskab til de personhenførbare data ikke længere er nødvendigt for at opfylde formålet med lagringen eller hvis lagringen ikke er tilladt af andre lovmæssige grunde.

  13.3 Data, der er nødvendige af hensyn til afregning og bogføring, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt, er ikke omfattet heraf. For så vidt at adgang ikke er nødvendig, spærres disse data imidlertid også.

 14. Kontakt
  For oplysning, berigtigelse, idéer og forslag samt reklamationer vedrørende behandlingen af dine personhenførbare data samt tilbagekaldelse af dit samtykke kan du rette henvendelse til vores koncernbefuldmægtigede for databeskyttelse.
  Såfremt den besøgende finder problem eller udfordringer kan Robert Bosch A/S Danmark kontaktes:Robert Bosch A/S
  Telegrafvej 1
  2750 Ballerup
  +45 80600070

  Såfremt Robert Bosch A/S Danmark ikke er i stand til at løse udfordringen, kan der etableres kontakt til informationssikkerhed og databeskyttelse i Bosch-gruppen (C/ISP).

  Hr.
  Matthias Goebel
  Konzernbeauftragter für den Datenschutz (Koncernbefuldmægtiget for databeskyttelse)
  Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP) (informationssikkerhed og databeskyttelse i Bosch-gruppen (C/ISP))
  Robert Bosch GmbH
  Kronenstrasse 20
  70173 Stuttgart
  E-mail-adresse: PT.DSO@BOSCH.COM